Förändring av Agilitylistan och Rallylydnadslistan 2018

Fotograf: Erika Hallin
Artikeldatum: 2018-01-10

Från och med 2018-01-01 införs förändringar på SRRS agilitylista och rallylydnadslista.

Agilitylistan
Agilitylistan har hittills bestått av en lista för klassen "agility" och en för klassen "hopp". Med anledning av att deltagarantalet på listan successivt har sjunkit de senaste åren så slås dessa klasser nu samman till en gemensam "Agilitylista". Regelverket för listan är oförändrat sedan föregående år.
Se listan och listreglerna här >>

Rallylydnadslistan
Poängberäkningsgrunderna för rallylydnadslistan ändras för att i möjligaste mån mer likna övriga vinnarlistor. Regelverket är i övrigt oförändrat. Se listan och listreglerna här >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor