Årets rallylydnadshund

Plac.NamnPoäng
1
SE VCH RLD N RLD F Utblickens Underbara Aisha
Starter: 10, Poäng: 8+8+8+8+8+5
45
2
Starter: 7, Poäng: 5+5+5+5+5+2
27
3
RLD N RLD F RLD A RLD M Evergraces Reliable Rudo
Starter: 6, Poäng: 4+4+4+4+4+4
24
4
LPI SE VCH SE UCH NO VCH FI UCH RLD N&F&A&M Anzantras Zanzibar Zolo
Starter: 5, Poäng: 4+4+4+4+4
20
5
Starter: 6, Poäng: 5+5+5+1+1+1
18
6
Starter: 4, Poäng: 5+5+1+1
12
7
Starter: 3, Poäng: 5+5+1
11
8
RLD N RLD F SE VCH Wayosi A Kind Of Magic
Starter: 1, Poäng: 8
8
9
RLD N SE UCH RLD F Mirathis Simply Red
Starter: 2, Poäng: 3+3
6

Regler för rallylydnadslistan

Listansvarig: Ulrika Hall, e-post: ulrikahall@hotmail.com.
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SBK Tävling. Resultat som inte finns registrerade hos SBK den 15 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.

Nedanstående regler gäller från 2018-01-01.

 • De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets rallylydnadshund".
 • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
 • Hund som deltar vid officiellt rallylydnadsprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 31 december.
 • Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
 • Beräkningsgrunder:
    Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
  90-100 poäng 7 8 9 10
  80-89 poäng 6 7 8 9
  75-79 poäng 5 6 7 8
  70-74 poäng 4 5 6 7
  Målgång 1 2 3 4
  SE RALLYCH - - - 20
 • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella tävlingspoängen för samtliga rapporterade starter och den hund med högst tävlingspoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor