Rapportera sjukdom, gentestresultat och dödsfall

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2019-07-05

Endast en bråkdel av den hälsoinformation som är av relevans i avelsarbetet registreras i SKKs officiella register. Som komplement har SRRS därför ett eget avelsregister där bl.a information om gentestresultat och sjukdomar/hälsobesvär som drabbar enskilda hundar sparas för framtiden. Detta i syfte att både dagens och framtida uppfödare och hanhundsägare ska ha möjlighet att undvika kombinationer av avelsdjur som medför ökad risk för sjukdom hos avkomman.

Även information om när (datum eller år) hund har avlidit sparas i avelsregistret. Om vi är duktiga på att rapportera in så kommer vi i framtiden att kunna ta fram statistik på hur gamla våra hundar faktiskt blir och vad som avslutar deras liv. Idag är det inte möjligt eftersom det inte finns tillräckligt med inrapporterade uppgifter för att statistiken ska bli någorlunda rättvisande.

För att avelsregistret ska vara ett så bra verktyg som möjligt krävs att både uppfödare och hundägare rapporterar in när hund drabbas av allvarlig och/eller misstänkt ärftlig sjukdom eller någon typ av kroniska besvär. Det är ett av de sätt som vi alla konkret kan bidra till rasens hälsa och försöka undvika att nästa generation hundar och hundägare drabbas av samma sak. Ett långsiktigt och gemensamt arbete för friska hundar!

Nu är det möjligt att rapportera sjukdom, gentestresultat och dödsfall direkt via SRRS hemsida.
Klicka här för att komma till formuläret >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo