Rapportera sjukdom, gentestresultat & dödsfall

Endast en bråkdel av den hälsoinformation som är av relevans i avelsarbetet registreras i SKKs officiella register. Som komplement har SRRS därför ett eget avelsregister där bl.a information om sjukdomar som drabbar enskilda hundar sparas för framtiden. Detta i syfte att både dagens och framtida uppfödare och hanhundsägare ska ha möjlighet att undvika kombinationer av avelsdjur som medför ökad risk för sjukdom hos avkomman.

För att avelsregistret ska vara ett så bra verktyg som möjligt krävs att både uppfödare och hundägare rapporterar in när hund drabbas av allvarlig och/eller misstänkt ärftlig sjukdom eller någon typ av kroniska besvär. Det är ett av de sätt som den enskilda hundägaren konkret kan bidra till rasens hälsa och försöka undvika att nästa generation hundar och hundägare drabbas av samma sak. Ett långsiktigt och gemensamt arbete för friska hundar!

E.g., 2024-06-14


Gentester

Om hunden utfört något gentest ange resultatet nedan. Hundar som är normala, bärare och affekterade är av lika stort intresse. Vi är även tacksamma om en kopia på gentestresultatet (t.ex en bild tagen med mobilkamera) skickas via e-post till auk@srrs.org.


Kontaktperson

Om du är både ägare och uppfödare till hunden så ange att rapporten av inskickad av hundägaren.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo