Löpande information till följd av rådande Coronapandemi (Covid-19)

Artikeldatum: 2020-05-05

SKKs centralstyrelse har beslutat att följande gäller för klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 2020-06-01:

Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 2020-08-31
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer. Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.

Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:

 • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik m.fl.) som kommer att närvara.
 • Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en regional prägel d.v.s. inga tillresande från andra delar av landet eller utlandet.

Inställda evenemang inom SRRS
Med anledning av myndighetsbeslut och SKKs direktiv har SRRS styrelse beslutat att nedanstående evenemang kommer att ställas in p.g.a force majeure:

 • Samtliga kvaltävlingar till viltspårsmästerskapet
 • 2002-07-31 Finaltävlingen i viltspårsmästerskapet
 • 2020-08-01 BISS-20 (utställning och lydnad) i Höör
 • 2020-08-02 BISS-20 (utställning) i Höör
 • 2020-08-09 SRRS/Västras rasspecial i Askersund

Som en konsekvens av inställda länsklubbsutställningar och nämnda SRRS-evenemang har styrelsen även beslutat att:

 • Samtliga vinnarlistor stängs för året & alla resultat 2020 annulleras.
 • Listrosetter till 2019 års vinnare kommer att skickas ut med post under hösten.
 • Mottagare av vandringspriser för SRRS vinnarlistor 2019 överlämnas av nuvarande innehavare till årets mottagare (lydnadsrookie, bruksrookie, allroundarbetande RR & vinnare av utställningslistan).
 • Vandringspriser för BISS-tävlingarna samt viltspårsmästerskapet stannar hos förra årets mottagare fram till utdelningen 2021. Inga mottagare av dessa priser utses 2020.

Beslutet att stänga vinnarlistorna har föregåtts av noga överväganden av olika aspekter, och vår bedömning är att en stängning är det mest rättvisa samt att vi alla tillsammans måste göra det lilla vi kan för att minimera smittspridning av covid-19 och skydda de personer som är i riskgrupp. Vi måste också följa myndigheternas och Svenska Kennelklubbens riktlinjer, som till exempel:

 • Personer i riskgrupp ska ej medverka
  Det avser både domare och deltagare och innebär att en del medlemmar är förhindrade att tävla på vinnarlistorna i år. Det kan också medföra att det är brist på domare i delar av landet. Tävlan på listorna kan således inte ske på någorlunda jämlika villkor för alla medlemmar. Därutöver utsätts domarna för onödig risk genom att proven bidrar till icke nödvändiga möten med ett flertal människor (om än inte samtidigt).
 • Resor mellan regioner ska undvikas
  Tävlan på flera av listorna innebär ofta mer eller mindre resande mellan regioner, beroende på var i landet man bor. En lista över landets regioner finns här >>

Det kan närsomhelst komma nya direktiv från myndigheterna eller SKK, och då är styrelsens bedömning att det är bättre att stänga listorna nu än att avvakta och låta våra medlemmar gå ännu fler tävlingar/prov ”i onödan” ifall vi blivit tvungna att stänga senare i år. Givetvis hoppas vi att hundarna fortfarande får hitta på massa skoj aktiviteter med sina hussar & mattar, även om det inte är i tävlingsform just nu.

Detta är givetvis otroligt tråkigt både för styrelsen, för alla som på olika sätt arbetat med genomförandet av inställda evenemang och inte minst för klubbens medlemmar. Men baserat på de direktiv som finns samt att vi alla måste bidra till att minimera smittspridningen av covid-19 så hoppas vi på er förståelse.

SKK, Klubbverksamhet under vår och sommar 2020 >>
SKKs åtgärder mot Covid-19 >>
Force majeure på grund av Covid-19 >>

----------

Uppdatering 2020-04-16

SKK/CS presidium gjort ett justerat uttalande angående inställd klubbverksamhet som nu är publicerat på skk.se.

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov. Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del av landet eller utlandet. Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.

----------

Uppdatering 2020-04-02

SRRS fullmäktigemöte kommer att hållas den 18 april 2020 klockan 10:00 på distans. Mer information här >>

----------

Uppdatering 2020-04-01

Svenska Brukshundsklubben (SBK) harbeslutat att ställa in alla officiella tävlingar inom Svenska Brukshundklubben från den 1 aprtil till och med den 31 maj 2020. Enligt de riktlinjer som nu råder anser Svenska Brukshundklubben att klubbar kan arrangera kursverksamhet i liten skala samt mentalbeskrivningar och mentaltester med begränsat antal deltagare. Arrangörer har att förhålla sig till alla de restriktioner som finns för detta.

----------

Uppdatering 2020-03-27

SKKs centralstyrelse har idag uttalat att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov. Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Detta påverkar givetvis SRRS verksamhet och våra planerade aktiviteter. En del av dem kommer att genomföras i enlighet med SKKs riktlinjer medan andra tyvärr måste ställas in med hänvisning till force majeure.

Bland annat kommer SRRS Fullmäktigemöte inte att äga rum i Örebro (lokalen har avbokats). SRRS har ansökt hos SKK om att istället få hålla Fullmäktigemötet på distans, och önskat att i första hand få behålla samma datum, d.v.s 2020-04-18. SKK kommer dock att meddela oss ett mötesdatum, så det är inte säkert att det blir som vi önskar. Vi återkommer med information så snarast möjligt.

Status för SRRS aktiviteter uppdateras löpande >>
SKKs åtgärder mot Covid-19 >>
Force majeure på grund av Covid-19 >>

----------

Uppdatering 2020-03-21

Med anledning av nya direktiv från SKK har SRRS skickat en intresseanmälan om att hålla Fullmäktigemötet på distans. Planden är dock fortfarande att genomföra mötet i Örebro som planerat, tills nytt besked lämnas. Vi återkommer med information så snart vi fått återkoppling från SKK.

----------

Information 2020-03-20

Regeringen beslutade den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Givetvis gäller detta även för hundutställningar och andra aktiviteter inom SRRS.

SKK har efter detta beslutat att även utställning, prov, tävling eller beskrivning där det förväntas komma färre än 500 personer kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Vår tolkning av detta beslut är att det inte gäller promenader, kurser eller andra liknande aktiviteter.

Bortsett från utställningar så innefattar de flesta av våra gemensamma aktiviteter relativt få deltagare och för det mesta finns goda möjligheter att hålla sig på avstånd från övriga deltagare.

Från SRRS/C ser vi i dagsläget därför ingen anledning till att generellt ställa in alla aktiviteter. Varje lokal arrangör får utvärdera om en aktivitet ska ställas in eller genomföras. Genomförandet kan ske som planerat eller med modifikationer för att säkerställa en säker miljö med avseende på smittpridning.

Såväl ni som arrangerar som du som deltar bör tänka på att hålla avstånd från övriga deltagare (t ex bör en kurs hållas i en lokal där man inte behöver sitta direkt intill varandra), att hålla god hygien mm.

Notera dock att om regeringen beslutar om ytterligare inskränkningar i hur stora folksamlingar som tillåts så påverkar det även våra aktiviteter.

Vad gäller SRRS Fullmäktige 18 april så är planen i nuläget att genomföra mötet som planerat. Vi bevakar dock situationen noga och är beredda på att genomföra ändringar om vi anser det nödvändigt.

SKKs åtgärder mot Covid-19 >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo