SRRS Fullmäktigemöte 2020

På grund av rådande pandemi (covid-19) och direktiv från SKKs centralstyrelse kommer SRRS Fullmäktigemöte att hållas på distans istället för i Örebro som ursprungligen planerats. Eftersom alla medlemmar inte har möjlighet att delta vid distansmötet så kommer ett sammandrag från mötet att publiceras på SRRS hemsida.

Mer information från SKK om Fullmäktigemöte på distans finns här >>

Organisation: SRRS
Datum: 2020-04-18
Starttid: 10:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-07
Anmälan:

Person med närvarorätt (se nedan) måste anmäla sitt deltagande via e-post till sekreterare@srrs.org senast sista anmälningsdatum. I anmälan ska deltagarens privata e-postadress anges. Namn och e-postadresser kommer att delges Svenska Kennelklubben för utskick av möteslänk samt tillgång till röstningsverktyg.

Respektive lokalstyrelse ansvarar för att anmäla sin deltagande delegat och dess ersättare, vilket dessförinnan måste ha accepterats av de utsedda personerna.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Jessica Persson via telefon 0704-933799 eller via e-post sekreterare@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid Fullmäktigemötet ska vara SRRS styrelse tillhanda senast 2020-03-01. Motioner ska vara undertecknade och skickas med post till SRRS sektererare Jessica Persson, Sländgatan 8, 212 29 Malmö.

För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Delegater
Varje lokalavdelning representeras vid Fullmäktigemötet av det antal delegater (röster) som medges utifrån medlemsantalet 2019-12-31.

Närvarorätt
Vid Fullmäktigemöte på distans ska respektive lokalavdelning utse en (1) av sina delegater att representera lokalavdelningen på mötet, jämte en (1) ersättare i händelse att utsedd delegat får förhinder. Den delegat som deltar på Fullmäktigemötet bär lokalavdelningens samtliga röster. Vilka personer som respektive lokalavdelning har anmält som delegater framgår av fullmäktigehandlingarna.

Övriga som har närvarorätt vid Fullmäktigemötet är SRRS centralstyrelse, valberedning, revisorer, av valberedningen föreslagna styrelsemedlemmar samt mötesordförande och av SKK utsedd rösträknare.

Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med:

  • god internetuppkoppling
  • möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon)
  • den kostnadsfria programvaran Zoom

Delegater måste ha tillgång till en webbläsare för att kunna rösta.
De två delegater som Fullmäktigemötet utser till justerare måste ha tillgång till BankID.

Kallelse & fullmäktigehandlingar
En första version av kallelse och fullmäktigehandlingar har skickats ut via e-post 2020-03-21 till delegater och suppleanter. En uppdaterad version av kallelsen har skickats ut via e-post 2020-04-02 till personer med närvarorätt samt lokala styrelsemedlemmar och centrala kommittéer.

Fullmäktigehandlingarna finns också från och med samma datum tillgängliga i pdf-format via denna sida. Handlingar kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS sekreterare mot 30 SEK per exemplar.

SRRS Fullmäktigehandlingar 2020 >>

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i nästa års centralstyrelse eller vill föreslå någon kandidat som du tror skulle kunna bidra positivt till verksamheten så kontakta valberedningen:
Kjell Rörström (sammankallande), telefon: 0725-87 19 68
Maria Kierkegaard, telefon: 0736-88 88 72
Charlotte Ekenstierna, telefon: 0733-46 66 38
E-post: valberedning@srrs.org  

Adress: Distans, -, - -

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo