Valberedning

Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Västra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan.

SAMMANKALLANDE
Ulrika Weber
Mobil: 0702-32 06 12
E-post:

LEDAMOT
Fredrik Steen
Mobil: 0768-85 35 10
E-post:

LEDAMOT
Pia Jansson
Mobil: 0705-87 67 99
E-post:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor