Mötesprotokoll

Här återfinns protokoll från SRRS/Västras årsmöten samt lokalstyrelsens sammanträden. Publicerade protokoll är identiska kopior av de undertecknade originalprotokollen.

Dokumenttyp Mötesdatum Titel Länk
Protokoll 2023-01-16 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/9 Öppna
Protokoll 2022-10-11 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/8 Öppna
Protokoll 2022-08-31 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/7 Öppna
Protokoll 2022-07-28 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/6 Öppna
Protokoll 2022-07-13 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/5 Öppna
Protokoll 2022-06-12 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/4 Öppna
Protokoll 2022-04-12 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/03 Öppna
Protokoll 2022-03-12 SRRS/Västra Styrelsemöte 2022/02 Öppna
Protokoll 2022-02-06 SRRS/Västra Konstituerande möte 2022 Öppna
Protokoll 2022-02-06 SRRS/Västra Årsmöte 2021 Öppna
Protokoll 2021-12-21 SRRS/Västra Styrelsemöte 2021/6 Öppna
Protokoll 2021-10-12 SRRS/Västra Styrelsemöte 2021/5 Öppna
Protokoll 2021-08-25 SRRS/Västra Styrelsemöte 2021/4 Öppna
Protokoll 2021-05-19 SRRS/Västra Styrelsemöte 2021/3 Öppna
Protokoll 2021-03-30 SRRS/Västra styrelsemöte 2021/2 Öppna
Protokoll 2020-11-11 SRRS/Västra Styrelsemöte 2020/7 Öppna
Protokoll 2020-09-13 SRRS/Västra Styrelsemöte 2020/6 Öppna
Protokoll 2020-07-05 SRRS/Västra Styrelsemöte 2020/5 Öppna
Protokoll 2020-05-24 SRRS/Västra Styrelsemöte 2020/4 Öppna
Protokoll 2020-03-25 SRRS/Västra Styrelsemöte 2020/3 Öppna
Protokoll 2020-02-23 SRRS/Västra Styrelsemöte 2020/1 Öppna
Protokoll 2020-02-02 SRRS/Västra Konstituerande möte 2020 Öppna
Protokoll 2020-02-02 SRRS/Västra Årsmöte 2020 Öppna
Protokoll 2019-11-01 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/8 Bilaga MyDog 2020 Öppna
Protokoll 2019-10-20 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/8 Öppna
Protokoll 2019-09-08 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/7 Öppna
Protokoll 2019-07-07 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/5 Öppna
Protokoll 2019-06-11 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/4 Öppna
Protokoll 2019-05-05 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/3 Öppna
Protokoll 2019-03-17 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/2 Öppna
Protokoll 2019-02-24 SRRS/Västra Konstituerande möte 2019 Öppna
Protokoll 2019-02-24 SRRS/Västra Årsmöte 2019 Öppna
Protokoll 2019-01-15 SRRS/Västra Styrelsemöte 2019/9 Öppna
Protokoll 2018-11-25 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/8 Öppna
Protokoll 2018-10-22 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/7 Öppna
Protokoll 2018-09-01 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/6 Öppna
Protokoll 2018-07-27 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/5 Öppna
Protokoll 2018-06-06 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/4 Öppna
Protokoll 2018-04-24 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/3 Öppna
Protokoll 2018-03-18 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/2 Öppna
Protokoll 2018-02-18 SRRS/Västra Konstituerande möte 2018 Öppna
Protokoll 2018-02-18 SRRS/Västra Årsmöte 2018 Öppna
Protokoll 2018-01-17 SRRS/Västra Styrelsemöte 2018/10 Öppna
Protokoll 2017-09-18 SRRS/Västra styrelsemöte 2017/9 Öppna
Protokoll 2017-08-28 SRRS/Västra styrelsemöte 2017/8 Öppna
Protokoll 2017-07-12 SRRS/Västra styrelsemöte 2017/7 Öppna
Protokoll 2017-06-06 SRRS/Västra styrelsemöte 2017/6 Öppna
Protokoll 2017-05-18 SRRS/Västra styrelsemöte 2017/5 Öppna
Protokoll 2017-03-26 SRRS/Västra styrelsemöte 2017/4 Öppna
Protokoll 2017-02-19 SRRS/Västra styrelsemöte 2017/3 Öppna
Protokoll 2017-02-19 SRRS/Västra Konstituerande möte 2017 Öppna
Protokoll 2017-02-19 SRRS/Västra Årsmöte 2017 Öppna
Protokoll 2016-11-16 SRRS/Västra Styrelsemöte 2016/6 Öppna
Protokoll 2016-07-07 SRRS/Västra Styrelsemöte 2016/5 Öppna
Protokoll 2016-05-18 SRRS/Västra Styrelsemöte 2016/4 Öppna
Protokoll 2016-04-19 SRRS/Västra Styrelsemöte 2016/3 Öppna
Protokoll 2016-03-23 SRRS/Västra Styrelsemöte 2016/2 Öppna
Protokoll 2016-02-22 SRRS/Västra Konstituerande möte 2016/1 Öppna
Protokoll 2016-02-22 SRRS/Västra Årsmöte 2016 Öppna
Protokoll 2015-12-07 SRRS/Västra Styrelsemöte 2015/8 Öppna
Protokoll 2015-10-12 SRRS/Västra Styrelsemöte 2015/7 Öppna
Protokoll 2015-09-05 SRRS/Västra Styrelsemöte 2015/6 Öppna
Protokoll 2015-07-16 SRRS/Västra Styrelsemöte 2015/5 Öppna
Protokoll 2015-06-23 SRRS/Västra Styrelsemöte 2015/4 Öppna
Protokoll 2015-05-26 SRRS/Västra Styrelsemöte 2015/3 Öppna
Protokoll 2015-03-21 SRRS/Västra Styrelsemöte 2015/2 Öppna
Protokoll 2015-02-08 SRRS/Västra Konstituerande möte 2015/1 Öppna
Protokoll 2015-02-08 SRRS/Västra Årsmöte 2015 Öppna
Protokoll 2015-01-15 SRRS/Västra Styrelsemöte 2014/9 Öppna
Protokoll 2014-12-08 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2014/8 Öppna
Protokoll 2014-10-20 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2014/7 Öppna
Protokoll 2014-10-07 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2014/6 Öppna
Protokoll 2014-08-30 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2014/5 Öppna
Protokoll 2014-06-30 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2014/4 Öppna
Protokoll 2014-05-03 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2014/3 Öppna
Protokoll 2014-03-18 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2014/2 Öppna
Protokoll 2014-02-23 SRRS/Västra Årsmöte 2014 Öppna
Protokoll 2014-02-02 SRRS/Mellan Konstituerande möte 2014/1 Öppna
Protokoll 2014-02-02 SRRS/Mellan Årsmöte 2014 Öppna
Protokoll 2013-10-29 SRRS/Västra Styrelsemöte 2013/6 Öppna
Protokoll 2013-07-29 SRRS/Västra Styrelsemöte 2013/5 Öppna
Protokoll 2013-07-23 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2013/4 Öppna
Protokoll 2013-06-16 SRRS/Västra Styrelsemöte 2013/4 Öppna
Protokoll 2013-05-21 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2013/3 Öppna
Protokoll 2013-04-09 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2013/2 Öppna
Protokoll 2013-04-06 SRRS/Västra Styrelsemöte 2013/3 Öppna
Protokoll 2013-02-10 SRRS/Västra Styrelsemöte 2013/2 Öppna
Protokoll 2013-02-03 SRRS/Mellan Konstituerande möte 2013/1 Öppna
Protokoll 2013-02-03 SRRS/Mellan Årsmöte 2013 Öppna
Protokoll 2013-01-27 SRRS/Västra Konstituerande möte 2013/1 Öppna
Protokoll 2013-01-27 SRRS/Västra Årsmöte 2013 Öppna
Protokoll 2012-11-10 SRRS/Västra Styrelsemöte 2012/6 Öppna
Protokoll 2012-10-03 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2012/6 Öppna
Protokoll 2012-08-22 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2012/5 Öppna
Protokoll 2012-08-01 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2012/4 Öppna
Protokoll 2012-06-19 SRRS/Västra Styrelsemöte 2012/5 Öppna
Protokoll 2012-06-04 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2012/3 Öppna
Protokoll 2012-05-15 SRRS/Västra Styrelsemöte 2012/4 Öppna
Protokoll 2012-04-29 SRRS/Västra Styrelsemöte 2012/3 Öppna
Protokoll 2012-03-27 SRRS/Västra Styrelsemöte 2012/2 Öppna
Protokoll 2012-03-27 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2012/2 Öppna
Protokoll 2012-02-05 SRRS/Mellan Årsmöte 2012 Öppna
Protokoll 2012-01-29 SRRS/Västra Konstituerande möte 2012/1 Öppna
Protokoll 2012-01-29 SRRS/Västra Årsmöte 2012 Öppna
Protokoll 2011-11-13 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2011/3 Öppna
Protokoll 2011-10-11 SRRS/Västra Styrelsemöte 2011/8 Öppna
Protokoll 2011-09-13 SRRS/Västra Styrelsemöte 2011/7 Öppna
Protokoll 2011-08-22 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2011/2 Öppna
Protokoll 2011-06-14 SRRS/Västra Styrelsemöte 2011/6 Öppna
Protokoll 2011-04-27 SRRS/Västra Styrelsemöte 2011/5 Öppna
Protokoll 2011-04-20 SRRS/Västra Styrelsemöte 2011/4 Öppna
Protokoll 2011-04-07 SRRS/Västra Styrelsemöte 2011/3 Öppna
Protokoll 2011-02-17 SRRS/Västra Styrelsemöte 2011/2 Öppna
Protokoll 2011-02-05 SRRS/Mellan Konstituerande möte 2011/1 Öppna
Protokoll 2011-02-05 SRRS/Mellan Årsmöte 2011 Öppna
Protokoll 2011-01-30 SRRS/Västra Konstituerande möte 2011/1 Öppna
Protokoll 2011-01-30 SRRS/Västra Årsmöte 2011 Öppna
Protokoll 2010-11-30 SRRS/Västra Styrelsemöte 2010/7 Öppna
Protokoll 2010-11-10 SRRS/Västra Styrelsemöte 2010/6 Öppna
Protokoll 2010-09-08 SRRS/Västra Styrelsemöte 2010/5 Öppna
Protokoll 2010-09-04 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2010/5 Öppna
Protokoll 2010-07-04 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2010/4 Öppna
Protokoll 2010-05-19 SRRS/Västra Styrelsemöte 2010/4 Öppna
Protokoll 2010-05-08 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2010/3 Öppna
Protokoll 2010-04-15 SRRS/Västra Styrelsemöte 2010/3 Öppna
Protokoll 2010-03-27 SRRS/Mellan Styrelsemöte 2010/2 Öppna
Protokoll 2010-02-13 SRRS/Mellan Årsmöte 2010 Öppna
Protokoll 2010-02-09 SRRS/Västra Styrelsemöte 2010/2 Öppna
Protokoll 2010-01-24 SRRS/Västra Konstituerande möte 2010/1 Öppna
Protokoll 2010-01-24 SRRS/Västra Årsmöte 2010 Öppna

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo