Revisorer

De lokala revisorerna har till uppdrag att kontrollera att lokalstyrelsen sköter avdelningens ekonomi på ett riktigt sätt samt granska att lokalstyrelsens förvaltning av verksamheten sker i enlighet med gällande stadgar, regler, riktlinjer och beslut. Lokalavdelningens revisorer väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

REVISOR
Helene Selin
Mobil: 0707-73 33 11
E-post: revisor.norra@srrs.org

REVISORSSUPPLEANT
Olle Lindström
Mobil: 0703-14 24 72
E-post: revisorsuppleant.norra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo