Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till lokalstyrelsen skickas till norra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Eva Bryntse
Mobil: 0705- 37 85 15

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Marie Edin
Mobil: 0703-32 83 65

SEKRETERARE / SUPPLEANT
Erika Öhlin
Mobil: 0706-10 65 28

KASSÖR / LEDAMOT
Linda Calamnius
Mobil: 0703-32 67 56

LEDAMOT
Anneli Arnell
Mobil: 0706-56 72 13

LEDAMOT
Ulrika Wiklander
Mobil: 0763-14 47 86

LEDAMOT
Cecilia Enström
Mobil: 0703-64 93 61

SUPPLEANT
Johanna Barck
Mobil: 0706-36 06 12

SUPPLEANT
Olle Lindström
Mobil: 0703-14 24 72

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo