Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till lokalstyrelsen skickas till norra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Eva Bryntse
Mobil: 0705- 37 85 15

LEDAMOT / VICE ORDFÖRANDE
Marie Edin
Mobil: 0703-32 83 65

LEDAMOT / SEKRETERARE
Erika Öhlin
Mobil: 0706-10 65 28

LEDAMOT / KASSÖR
Linda Calamnius
Mobil: 0703-32 67 56

LEDAMOT
Anneli Arnell
Mobil: 0706-56 72 13

LEDAMOT
Ulrika Wiklander
Mobil: 0763-14 47 86

LEDAMOT
Johanna Barck
Mobil: 0706-36 06 12

SUPPLEANT
Cecilia Enström
Mobil: 0703-64 93 61

SUPPLEANT
Olle Lindström
Mobil: 0703-14 24 72

SUPPLEANT
Sara Bergman
Mobil: : 0705-74 47 17

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo