Valberedning

Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Norra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan.

E-post till lokalavdelningens valberedning skickas till valberedning.norra@srrs.org.

SAMMANKALLANDE
Johanna Barck
Mobil: 0706-36 06 12

LEDAMOT
Annika Andrén
Mobil: 0703-22 05 62

LEDAMOT
Vakant
Mobil: -

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo