Uppfödarsamtal

Enligt SRRS valphänvisningsregler ska uppfödare vid planering av sina två första rhodesian ridgebackkullar ha talat med personer i SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före parningstillfället. Med valpkull  avses född kull.

Som uppfödare finns det en hel del att tänka på för att skapa så bra förutsättningar som möjligt både för sina valpar, sina valpköpare och långsiktigt för rasens välbefinnande. Alla uppfödare har någon gång varit nya och ingen kan veta allt från början. För att kunna fatta kloka beslut måste man försöka inhämta den information och finns och skaffa sig mesta möjliga kunskap om den ras man ska föda upp.

Informationsinsamling kan ibland vara svårt eftersom nyttig och viktig information om släktingar till de tilltänkta avelsdjuren många gånger saknas i SKKs officiella register. Det kan också vara så att uppfödare av tidigare generationer har slutat med sin verksamhet och att information därmed inte längre finns tillgänglig via dem.

Tack vare att många svenska uppfödare under årtionden har varit duktiga med att rapportera information om sina valpkullar till SRRS Avelsregister för bevarande inför framtiden så finns det ofta nyttig information för dig som uppfödare att tillgå via SRRS. Denna information delar vi självklart gärna med oss av för att du som uppfödare ska ha goda förutsättningar att fatta medvetna beslut i din avel av kommande generationer hundar. Därtill informerar vi om sådant som kan vara viktigt att tänka på vid uppfödning av rhodesian ridgeback i allmänhet.

Vid kontakt med SRRS/AUK och SRRS/MK inför dina två första ridgeback-kullar gör såhär:

  1. Klicka på länken nedan, fyll i och skicka formuläret för anmälan om uppfödarsamtal.

    Anmälan om uppfödarsamtal >>

  2. Du kommer att bli kontaktad på angivet telefonnummer av både person i SRRS/AUK och SRRS/MK. Vi försöker att ta kontakt inom 7 dagar från det att vi mottagit ditt e-postmeddelande, men under t.ex långhelger, lov och semestrar kan det ta något längre tid.
  3. Efter samtalet kommer de personer i SRRS/AUK respektive SRRS/MK som du pratat med att skicka dig en bekräftelse via e-post på att muntligt samtal har ägt rum.
  4. Om du av någon anledning väjer att byta hanhund efter samtalet så krävs att du informerar SRRS/AUK och SRRS/MK om detta så att vi kan uppdatera dig med information om sådan finns tillgänglig.

Ovanstående kontakt fråntar aldrig vare sig uppfödare eller hanhundsägare ansvaret att bedöma och även på egen hand söka information om de tilltänkta avelsdjuren. Beslutet om varje avelskombination och ansvaret för detsamma vilar alltid hos uppfödare och hanhundsägare.

Självklart är även mer erfarna uppfödare välkomna att kontakta SRRS/AUK och SRRS/MK för information och vägledning relaterat till avel och uppfödning. Läs mer här >>

Ändring av personuppgifter

Vid önskemål om ändring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo