Tjänster

Såväl uppfödare som hanhundsägare är alltid välkomna att kontakta nedanstående kommittéer för information och vägledning relaterat till avel och uppfödning. Vi kan bland annat stå till tjänst med följande:
 

SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK)

  • Vara bollplank i frågor som gäller avel och uppfödning.
  • Tillhandahålla information från SRRS Avelsregister om t.ex de tilltänka (svenskfödda) avelsdjurens syskon och eventuella avkommor.
  • Tillhandahålla hjälp med uträkning av den planerade valpkullens inavelsgrad vid användande av utländskt föräldradjur som inte finns registrerat hos SKK.
  • Tillhandahålla rådgivning avseende gentester för olika ärftliga sjukdomar eller defekter.

Kontaktuppgifter till medlemmarna i SRRS/AUK hittar du här ->.
 

SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK)

  • Vara bollplank i frågor som gäller hundars mentalitet.
  • Tillhandahålla hjälp att tolka protokoll och spindeldiagram för genomförda MH eller BPH.
  • Tillhandahålla rådgivning avseende mentala egenskaper hos avelsdjur och planerade avelskombinationer.

Kontaktuppgifter till medlemmarna i SRRS/MK hittar du här ->.

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo