Försäkringar

Ansvarsförsäkring

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter har du som hundägare ett strikt ansvar för din hund. Du blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka skada på t.ex person, föremål eller annan hund. Det gäller oavsett hur händelsen gick till eller om du som hundägare kan anses vållande eller inte. Som hundägare är det därför viktigt att du har en ansvarsförsäkring, vilket ofta är en del av hemförsäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att du har tillräckligt skydd.

Hundförsäkring

Rhodesian ridgeback är en livlig ras och en olycka kan lätt hända. Veterinärvård är många gånger dyrt, och då behövs en bra försäkring för att skydda dig mot alltför höga veterinärkostnader om olyckan skulle vara framme.

De flesta hundförsäkringar består av en veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring.

  • Veterinärvårdsförsäkringen innebär att du, utifrån försäkringsvillkoren, får ersättning för veterinärvårdskostnader utöver självrisken om hunden blir sjuk eller skadar sig. Du rekommenderas starkt att ha din hund veterinärvårdsförsäkrad från och med dagen då du hämtar den hos uppfödaren.
  • Livförsäkringen innebär att du, utifrån försäkringsvillkoren, får ersättning om din hund avlider till följd av sjukdom eller skada eller springer bort.

Det finns ett flertal försäkringsbolag att välja mellan på marknaden, och deras hundförsäkringar kan skilja både i pris och avseende vilka sjukdomar/olycksfall de ersätter. Därför är det viktigt att titta på både priset och innehållet när man väljer försäkring till sin hund. Nedan finns ett antal saker som är viktiga att beakta.

  • Försäkringspremie: Avgiften du betalar för försäkringen.
  • Försäkringsbelopp: Det maximala belopp som ersätts av försäkringsbolaget under en försäkringsperiod (ofta ett år). Generellt påverkas försäkringspremien av försäkringsbeloppet.
  • Självrisk: Flera veterinärvårdsförsäkringar har både en fast självrisk och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken är det belopp som man alltid själv måste betala och som veterinärkostnaden måste överstiga för att man ska kunna få ersättning från försäkringsbolaget. Den rörliga självrisken är den andel (%) av veterinärvårdskostnaden som man ska betala själv. Hos de flesta försäkringsbolag påverkas försäkringspremien av vilken nivå av fast respektive rörlig självrisk man väljer (lägre självrisk = högre permie och högre självrisk = lägre premie).
  • Självriskperiod: Flera veterinärvårdsförsäkringar har en så kallad ”självriskperiod”, d.v.s ett antal dagar då du endast behöver betala den fasta självrisken en gång. Undersökningar och behandlingar som görs inom samma självriskperiod, oavsett om det är på grund av olika sjukdomar eller skador, går oftast på samma fasta självrisk. Längden på självriskperioden kan variera mellan försäkringsbolag.
  • Innehåll och försäkringsvillkor: Försäkringarna kan variera till sitt innehåll och sina försäkringsvillkor. Ibland ingår exempelvis medicin, rehabilitering och tänder i grundförsäkringen och ibland är det tillägg som man måste teckna separat. Även beloppen som ersätts kan variera.

Jämföra försäkringsbolag
Vilken hundförsäkring som är den bästa för dig styrs av dina behov. Via länken nedan finns en jämförelse av villkoren i de vanligare hundförsäkringarna på marknaden, men säkerställ alltid med försäkringsbolaget vad som gäller. Observera att som medlem i SRRS har du rabatt på försäkringspremien hos Agria, läs mer här >>

Jämför hundförsäkringar >>

Byte av försäkringsbolag
Vid byte av försäkringsbolag så lämnar det nya försäkringsbolaget många gånger reservation på sjukdomar eller skador som hunden drabbats av innan bolagsbytet. I praktiken innebär det att den nya försäkringen, ibland under begränsad tid och och ibland för alltid, inte ersätter undersökningar eller behandling av samma eller relaterad sjukdom/skada om den uppstår på nytt. Av denna anledning är det bra att vara nogrann vid valet av försäkringsbolag och sedan hålla fast vid det under hela hundens liv.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo