Hämta valp

Leverans

En valp får enligt SKKs grundregler lämna sin uppfödare tidigast vid åtta (8) veckors ålder. En uppfödare som är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) ska leverera valpen ID-märkt tillsammans med:

  • SKKs köpeavtal (eller annat SKK-avtal beroende på typ av överlåtelse) som undertecknas av både säljare och köpare. Mer info om olika avtal finns här >>
  • SKKs registreringsbevis och stamtavla som är hundens identiteshandling och bevis på att hunden är renrasig.
  • ett veterinärintyg som inte är äldre än sju (7) dagar vid leveransen. I veterinärintyget anges bland annat valpens avmaskningsperioder och allmänna hälsostatus vid försäljningstillfället.

Om uppfödaren vid leveransen inte kan tillhandahålla ovanstående dokumentation bör du avvakta eller avstå köpet för att undvika problem.

I samband med leveransen bör du också få skriftlig information om hundens utfodring, avmasknings- och vaccinationsprogram samt skötselråd.

Försäkring mot dolda fel

SRRS rekommenderar uppfödare att teckna en försäkring mot s.k "dolda fel". Denna försäkring är en trygghet för dig som köpare om det skulle visa sig att valpen har en medfödd defekt eller sjukdom som inte har kunnat identiferas innan leveransen utan upptäcks först senare. Med en dolda-fel-försäkring vet du att uppfödaren kommer att få ekonomisk hjälp att ersätta de kostnader som kan uppstå för att om möjligt åtgärda felet. Huruvida uppfödaren har tecknat en försäkring mot dolda fel framgår av köpeavtalet.

Medlemskap i SRRS

Uppfödare som är medlem i SRRS har möjlighet att utan kostnad skänka sina valpköpare medlemskap i SRRS under första året. Som medlem i SRRS får du ta del av våra medlemsförmånder och vår medlemstidning Ridgeback-Nytt 4 gånger per år. Du ges också möjlighet att delta på alla aktiviteter och kurser som SRRS  lokalavdelningar anordnar runt omkring i landet. Därutöver vet du att det finns en klubb som tillvaratar din hunds intressen och som ständigt arbetar för rasens fortlevnad och välbefinnande.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo