Välja ras

Ditt hundköp innebär att du skaffar dig en kamrat som du ska dela din tillvaro med under förhoppningsvis minst tio år framöver. Alla raser har, baserat på sitt ursprung och användningsområde, olika exteriöra och mentala egenskaper och därmed också olika behov för att må bra och fungera väl i vardagen.

Dina förutsättningar

Ett liv med hund är oftast både roligt och berikande, men det tar också tid, kräver engagemang och kostar pengar. Därför måste du till att börja med ställa dig frågan om din tillvaro och ekonomi har utrymme för en hund, både nu och framöver. En ny familjemedlem påverkar vardagen för hela familjen, och alla familjemedlemmar måste vara positivt inställda till beslutet. Varje hund som föds förtjänar ju ett fantastiskt liv! Finns det tveksamheter så är det bättre för alla parter att avvakta med hundköpet tills tillfället är det rätta.

Är du förstagångshundägare och tror att rhodesian ridgeback är rätt ras för dig så finns ingen egentlig anledning att avstå från att skaffa rasen om bristande hunderfarenhet skulle vara den enda anledningen att låta bli. Däremot är det - oavsett tidigare hunderfarenhet - viktigt att man vill och kan lägga ned den tid som krävs för att lära sig hundars och rasens beteende och egenskaper samt vad det innebär att ha hund. Förstagångshundägare rekommenderas att vända sig till en uppfödare med mångårig erfarenhet av rasen som kan bistå med stöd och råd när det behövs.

Välja rätt ras

För att ditt hundköp ska kunna bli lyckat är det viktigt att du skaffar en hundras som passar den tillvaro du kan erbjuda och att du låter hundköpet ta den tid som behövs för att få den individ du önskar. Det är också viktigt att du funderar på vad du vill ha ut av ditt hundköp och väljer en ras som är lämplig för ändamålet. Du måste ha möjlighet att tillgodose din hunds alla behov för att få ett harmoniskt hundägande i gengäld.

Innan du bestämmer dig för en hundras krävs därför att du skaffar dig god kännedom om rasens egenskaper och karaktärsdrag, såväl fysiska som mentala. En rhodesian ridgeback i rätt hem är i allmänhet en fantastisk kompis, men det är inte var mans hund. Nedan finns länkar till rasinformation som det är lämpligt att ta del av inför beslutet om rhodesian ridgback är rätt ras för dig.

Träffa individer av rasen

När du har läst på om rhodesian ridgeback och tror att rasen är den rätta för dig så är det lämpligt att besöka t.ex hundutställningar och/eller SRRS aktiviteter för att få möjlighet att studera och träffa ett flertal individer av båda könen i olika åldrar. Det är inte ovanligt att valpspekulanter fokuserar på hundarnas utseende och gärna också färg, vilket är förståligt. Men ett gott råd på vägen är att istället prioritera att ha fokus på hundarnas mentala egenskaper, för det är det som i första hand kommer att inverka på hur tillvaron tillsammans med din framtida hundkompis kommer att bli!

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo