Centralstyrelse

SRRS centralstyrelse (SRRS/C) ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta specialklubben i enlighet med SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt SRRS stadgar. SRRS/C ansvarar också för att verkställa Fullmäktigemötets beslut. SRRS/C väljs vid SRRS Fullmäktigemöte som hålls årligen under april.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till styrelsen@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Linda Fredholm
Mobil: 0704-33 20 00
E-post: ordforande@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Kristina Fält
Mobil: 0704-93 54 67
E-post: viceordforande@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Jessica Persson
Adress: Sländgatan 8, 212 29 Malmö
Mobil: 0704-93 37 99
E-post: sekreterare@srrs.org

ADJUNGERAD KASSÖR
Sonja Nilsson
Adress: Skånela Stensta 274, 195 96 Rosersberg
Mobil: 0707-72 68 36
E-post: kassor@srrs.org

LEDAMOT
Hanna Nilsson
Mobil: 0733-69 12 00
E-post: ledamot1@srrs.org

LEDAMOT
Lars Åström
Mobil: 0708-25 28 93
E-post: ledamot2@srrs.org

LEDAMOT
Magnus Geverts
Mobil: 0721-63 40 65
E-post: ledamot3@srrs.org

LEDAMOT
Annette Fröstberg
Mobil: 0765-48 60 34
E-post: ledamot4@srrs.org

SUPPLEANT
Lena Sköld
Mobil: 0736-69 63 29
E-post: suppleant2@srrs.org

SUPPLEANT
Emma Johnsson
Mobil: 0705-19 91 14
E-post: suppleant3@srrs.org

SUPPLEANT
Ingela Wredlund
Mobil: 0705-33 86 26
E-post: suppleant1@srrs.org

SUPPLEANT
Denniz Jönsson
Mobil: 0708-85 95 86
E-post: suppleant4@srrs.org

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo