Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1350-1400 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

På initiativ från lokalavdelningarna kommer ett klubbmästerskap i viltspår för första gången att arrangeras inom SRRS. Viltspårmästerskapet består av fyra kvaltävlingar (öppen klass), en inom varje lokalområde.

  • 2019-04-28 SRRS/Södra, Halmstad
    Kvalificerad: SE...

    Läs mer »

SRRS har, efter förfrågan från Svenska Kennelklubben (SKK), beslutat att delta i SKKs pilotprojekt gällande Mentalindex (MI) baserat på BPH.

SRRS syfte med att delta i projektet är att utvärdera om Mentalindex (MI) kan vara ett verktyg till stöd för systematiskt avelsarbete för mentala...

Läs mer »

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2010 (8 år) och 2015 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och därmed också lämnat ett bidrag till hälsoarbetet!

...

Läs mer »

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med djurförsäkringsbolaget Agria. Båda parter har upplevt samarbetet mycket givande vilket glädjande lett till att samarbetsavtalet nu har förlängts t.o.m 2021. För SRRS del innebär samarbetet bl.a annat medlemsrabatt på Agrias hundförsäkringar och...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor