Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1350-1400 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Svenska Brukshundsklubbens har påbörjat arbetet med inför 2022 års regelrevidering avseende lydnads- och rallylydnadsprov. Du som privatperson kan lämna dina synpunkter och tankar kring regelverket via ett formulär på SBKs hemsida senast den 31 december 2018.

Mer information om...

Läs mer »

Raspecifika Avelsstrategier (RAS) version 2 har fastställts av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (SKK/AK) vid deras möte 2018-05-31. Både RAS-dokumentet och SKK/AKs utlåtande återfinns via länkarna nedan.

...

Läs mer »

De hundar som får äran att motta SRRS vandringspriser för sina prestationer på vinnarlistorna 2017 har nu utsetts.

Vandringspriserna kommer att delas ut vid BISS-18 i samband med "minglet" lördagen den 14 juli klockan 18:00. Vi hoppas att både vinnande hundar och förare kommer att finnas...

Läs mer »

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2009 (8 år) och 2014 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och därmed också lämnat ett bidrag till hälsoarbetet!

...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor