Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1400-1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Sedan BPH blev officiellt i maj 2012 så har ridgebackägare glädjande varit väldigt flitiga med att låta beskriva sina hundar. Vid 2014 års utgång var rhodesian ridgeback den ras med näst flest deltagande hundar vid BPH av alla raser! Endast labrador retriever, vars population är betydligt större...

Läs mer »

Under april 2015 genomförde SRRS en webbaserad medlemsenkät i syfte att ta reda på vad merparten av ridgebackägarna har för förväntningar på SRRS och förhoppningsvis kunna möta dessa i framtiden. Enkäten, som besvarades anonymt, var öppen för alla ridgebackägare oavsett om man är medlem i SRRS...

Läs mer »

I Hundsport nummer 6/2015 kommer gjädjande en raspresentation av rhodesian ridgeback!

I samband med detta ges medlemmar i SKK möjlighet att annonsera i anslutning till raspresentationen enligt prislista nedan. Tänk på att flera stycken kan gå samman och boka en gemensam annons, vilket ni...

Läs mer »

En av många sjukdomar hos hund är Symmetrisk Lupoid Onykodystrofi (SLO). Vad vi vet i dagsläget så är denna sjukdom inte särskilt vanlig hos rhodesian ridgeback, men det finns enstaka drabbade hundar inom rasen. SLO är en autoimmun sjukdom som leder till klokapselavlossning på alla klor,...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Huvudsponsor