Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1400-1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Du som vill träffa rhodesian ridgebacks eller ha rasinformation är varmt välkommen till Stockholm HUNDmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö den 3-4 december 2016.

Information om rasen hittar du under båda dagarna i vår rasmonter som finns på rasklubbstorget i hall A, gång 3 monter 2. Där...

Läs mer »

SRRS lokala valberedningar har inlett arbetet med att finna kandidater till nästa års lokalstyrelser. Är du intesserad av att vara en av dem som arbetar i din lokalstyrelse eller har du förslag på person som du tycker skulle vara en bra kandidat? Tveka då inte att ta kontakt med valberedningen i...

Läs mer »

Från och med den 1 januari 2017 så gäller SRRS reviderade lokalstadgar som medger ett utökat antal medlemmar i lokalstyrelserna.

Lokalstyrelserna kan således från och med årsmötena 2017 bestå av ordförande, två, fyra eller sex övriga ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra...

Läs mer »

Den 1 januari 2017 träder Svenska Kennelklubbens reviderade utställnings- och championatregler i kraft.

I korthet så innebär detta att:

  • Hund är skyldig att delta i den klass till vilken den har anmälts. Hund som har blivit utställningschampion eller har uppnått merit för bruks...

    Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor