Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1400-1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Det är väldigt roligt att kunna meddela att RHODEISAN RIDGEBACK ännu en gång är den ras som har flest antal deltagande hundar vid Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) av ALLA raser. En position som rasen har hållit sedan starten, med undantag från 2014 då rasen låg på andra plats....

Läs mer »

Lördagen den 8 april 2017 hölls SRRS ordinarie fullmäktigemöte i Jönköping. Glädjande deltog delegater från samtliga lokalavdelningar och totalt närvarade 22 personer. Mötet avlöpte i mycket god ton och tog ganska exakt två timmar inklusive en del teknikstrul (det kan möjligtvis ha kommit någon...

Läs mer »

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) pågår forskning om hundars tandhälsa.

Forskargruppen har skickat ut ett e-postmeddelande med länk till enkäten till alla personer med registrerade e-postadresser i Svenska Kennelklubbens samt Jordbruksverkets ägarregister. De är mycket tacksamma om...

Läs mer »

Uppdatering
Enligt den information som SRRS/AUK har att tillgå så verkar det som att gentest för JME kommer att finnas tillgängligt för kommersiellt bruk hos finska Genoscoper inom närstående framtid (kommande veckorna).

SRRS/AUK har uppfattat att testet i nuläget...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor