Välkommen till SRRS

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund för den aktiva hundägaren men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Som medlem i SRRS kan du nu ladda hem ditt medlemskort digitalt via mittskk.se där du även hittar flera andra nyttiga tjänster lätt tillgängliga via till exempel mobilen.

För att hämta ditt medlemskort logga in på www.mittskk.se med...

Läs mer »

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av rhodesian ridgebacks som fyllt tre respektive åtta år, och nu har turen...

Läs mer »

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2023-04-16 beslutades att höja medlemsavgiften från och med 2024. 

De senaste årens höjda priser för ett flertal varor och tjänster har medfört ökade omkostnader även för SRRS. För att kunna fortsätta kunna tillhandahålla medlemstidning, årskrönika, hemsida,...

Läs mer »

I Rasspecifika Avelsstrategier 2023-2027 finns målet att öka kunskapen om vilka jaktliga användningsområden som kan vara lämpliga för rasen under svenska förhållanden. SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) har därför startat ett arbete med att undersöka vilka jaktbeteenden som kan ses hos den svenska...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo