Årets lydnadshund

Plac.NamnPoäng
1
Starter: 2, Poäng: 7+5
12

Regler för lydnadslistan

Listansvarig Paula Pukk, e-post: paula.pukk@gmail.com.
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SBK Tävling. Resultat som inte finns registrerade hos SBK den 15 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.

Allmänna listregler (gällande från 2022-01-01)

 • Samtliga ägare till hund på denna lista måste vara medlemmar i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
 • Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.

Listspecifika regler (gällande från 2024-01-01)

 • De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets lydnadshund".
 • Hund som deltar vid officiellt lydnadsprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista förutsatt att hundens tävlingsresultat rapporteras till SRRS. Ägaren väljer själv vilka resultat som ska rapporteras.
 • För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 31 december.
 • Maximalt sju (7) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
 • Beräkningsgrunder:
    Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
  1:a pris n/a 8 9 10
  2:a pris n/a 7 8 9
  3:e pris n/a 6 7 8
  1:a pris 180,00 - 200,00 7 n/a n/a n/a
  1:a pris 160,00 - 179,99 6 n/a n/a n/a
  2:a pris 140,00 - 159,99 5 n/a n/a n/a
  3:e pris 100,00 - 139,99 4 n/a n/a n/a
  Startar 1 2 3 4
  SE LCH - - - 20
 • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal rapporterade starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella tävlingspoängen för samtliga rapporterade starter och den hund med högst tävlingspoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo