Årets viltspårhund

Plac.NamnPoäng
1
NW 1 RLD N SE VCH Drakensridge Demi Of Bonnet
Starter: 5, Poäng: 15+15+15+15+15
75
2
Starter: 4, Poäng: 15+15+15+15
60
2
SE JV-22 & SE V-22 C.I.B.-J JEUW-23 NORD JV-23 & NORD V-23 FI&NO UCH SE UCH&VCH Kadamo Can Y' See It Now
Starter: 4, Poäng: 15+15+15+15
60
4
Starter: 2, Poäng: 15+15
30
4
Starter: 2, Poäng: 15+15
30
4
Starter: 2, Poäng: 15+15
30
7
Starter: 3, Poäng: 15+15
30
8
Starter: 2, Poäng: 15+10
25
9
Starter: 1, Poäng: 15
15
9
Starter: 1, Poäng: 15
15
9
Starter: 1, Poäng: 15
15
9
Starter: 1, Poäng: 15
15
9
SE VCH Kadamo Ariya
Starter: 1, Poäng: 15
15
14
Starter: 2, Poäng: 15
15
15
Starter: 1, Poäng: 10
10
15
Starter: 1, Poäng: 10
10
15
Starter: 1, Poäng: 10
10
15
Starter: 1, Poäng: 10
10

Regler för viltspårslistan

Listansvarig Paula Pukk, e-post: paula.pukk@gmail.com.
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SKKs Hunddata. Resultat som inte finns registrerade hos SKK den 15 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.

Allmänna listregler (gällande från 2022-01-01)

  • Samtliga ägare till hund på denna lista måste vara medlemmar i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.

Listspecifika regler (gällande från 2019-01-01)

  • De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets viltspårhund".
  • Hund som deltar vid officiellt viltspårprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista förutsatt att hundens tävlingsresultat rapporteras till SRRS. Ägaren väljer själv vilka resultat som ska rapporteras. 
  • För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 31 december.
  • Maximalt sju (7) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
  • Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund har flera resultat för samma domare så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
  • Beräkningsgrunder: Godkänt anlagsprov 10p, 1:a pris 15p, 2:a pris 10p, 3 pris 5p och "Provets bästa hund" 10p. För att erhålla poäng för ordinarie provets bästa hund måste detta verifieras med att det skrivits på spårprotokollet av domaren alternativt genom hänvisning till arrangerande klubbs hemsida och att det framgår att minst 10 hundar deltagit i provet. Aktuellt dokument eller hänvisning skickas till listansvarige. Lokalavdelningarnas kvaltävlingar till SRRS viltspårsmästerskap ger poäng för provets bästa hund oavsett om provet är ordinarie eller rörligt, förutsatt att minst 10 hundar har deltagit i kvaltävlingen.
  • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal rapporterade starter (inklusive starter för samma domare) som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella listpoängen för samtliga rapporterade starter (inklusive starter för samma domare) och den hund med högst listpoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo