Mentalkommittén

SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) syftar till att, för såväl SRRS centralstyrelse som enskilda medlemmar, vara sakunnigt och rådgivande organ i mentalitetsfrågor gällande rhodesian ridgeback samt verka för att det finns underlag som ger en god bild av rasens mentala status.

E-post till kommittén skickas till mk@srrs.org.

SAMMANKALLANDE
Kontaktperson nya uppfödare

Ingela Wredlund
Adress: Bogsta Ådalen1, 611 99 Tystberga
Mobil: 0705-33 86 26

LEDAMOT
Kontaktperson nya uppfödare

Catharina Tandefelt
Mobil: 0705-95 66 48

LEDAMOT
Ulrika Stiernblad
Mobil: 0736-52 65 26

LEDAMOT
Madeleine Thorberg
Mobil: 0702-66 41 28

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo