Ledröntgen

Ledröntgen innebär att man röntgar hundens höftleder och armbågsleder för att bedöma deras utseende och om det finns tecken på utvecklings-/tillväxtrubbningar. Mer info om leder och ledröntgen hittar du här >>

Viktigt av flera skäl

Rhodesian ridgeback ingår i Svenska Kennelklubbens (SKKs) hälsoprogram för höft- och armbågsleder, vilket innebär att hund som används i avel måste vara röntgad på höfter och armbågar före parning för att valpkullen ska kunna registreras i SKK.

SRRS rekommenderar dock alla ridgebackägare att låta röntga sin hunds höfter (HD) och armbågar (ED), oavsett om hunden är en potentiell avelshund eller ej. Det är viktigt för att:

  • du som hundägare ska känna till sin hunds ledstatus och kunna anpassa hundens motion och aktivering därefter.
  • uppfödare och hanhundsägare ska ha möjlighet att, utöver avelsdjurens egna resultat, även beakta röntgenresultat hos deras nära släktingar vid planering av valpkull. Hänsyn till släktingars resultat ger en säkrare bild av avelsdjurens nedärvningsförmåga avseende HD och ED och därmed bättre möjlighet att genomföra avelskombinationer med goda förutsättningar att ge kliniskt friska leder.
  • vi alla ska få en rättvisande bild avseende röntgenstatus för HD/ED inom den svenska ridgebackpopulationen.

Men behöver man ledröntga om hunden inte har några kliniska problem? Ja, det bör man göra. Det är ovanligt att rhodesian ridgeback uppvisar kliniska symptom relaterat till höfter och armbågar i ung ålder, och röntgen sker ju oftast relativt tidigt i hundens liv. Men genom att känna till hundens ledstatus så kan man, i det fall hunden bedöms ha högre grad av dysplasi, anpassa hundens motion och aktivering för att minimera risken för att hunden ska få besvär längre fram i livet.

När och var

Lägsta ålder för röntgen av höft- och armbågsleder är 12 månader och någon övre åldersgräns finns inte. Rekommenderad ålder för röntgen av rhodesian ridgeback är cirka 14–18 månader.

Som hundägare förbeställer man avläsning av röntgenbilder hos Svenska Kennelklubben (SKK) genom deras e-tjänst ”SKK röntgenavläsning” (länk nedan), innan man bokar tid hos veterinär. Här anger man uppgifter om hunden och betalar SKKs avgift för avläsning och resultatregistrering. Beställnigen är giltig ett år framåt. När detta är gjort bokar man en tid hos en veterinärklinik som genomför röntgenundersökningen. Kostnaden för själva undersökningen betalas direkt till veterinären. Veterinärkliniken skickar röntgenplåtarna till SKK för avläsning och registrering av resultatet. Resultatet skickas till dig som hundägare direkt via e-post samt publiceras på SKKs webbtjänst hunddata.

Observera att de preparat som används vid sedering (lugnande) i samband med röntgen omfattas av SKKs nationella dopingrelemente för hund. Karenstiden för deltagande på utställning, prov och träning varierar beroende på vilket preparat som används.

Extern information

SKK, Information om röntgenkontroll av leder hos hund (pdf)
SKK, Beställ röntgenavläsning
SKK, Karenstid för hund efter sedering
SKK, Nationellt dopingreglemente för hund

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo