Välja uppfödare

När du har läst på om rasen och känner att du är rätt ägare för en rhodesian ridgeback så är det dags att skrida till handling och finna en uppfödare.

SKK-/FCI-registrerad hund

En svenskfödd rhodesian ridgeback måste vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) för att anses vara renrasig, och en utlandsfödd hund måste vara registrerad i en kennelklubb som är ansluten till Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Hundar som inte är registrerade inom SKK/FCI anses vara blandrashundar, och för dessa kan möjligheterna vara begränsade. Men viktigast av allt är nog att uppfödare inom SKK-organisationen har förbundit sig att bedriva hundavel i enlighet med SKKs regelverk vilket ger dig en trygghet som köpare. Hamnar du i en situation där din hund behöver omplaceras så kan SRRS också bistå med omplaceringshänvisning om hunden är registrerad hos SKK. SRRS rekommenderar därför alltid köp av en SKK-/FCI-registrerad hund.

Välja uppfödare

Besök om möjligt flera olika uppfödare och träffa deras hundar. Som alla människor är uppfödare olika, både till sin personlighet och utifrån vad man erbjuder sina valpköpare i form av kontakt, stöd, hjälp och kennelaktiviteter. Det är därför av största värde att du väljer en uppfödare som passar just dina behov och som du känner förtroende för och tillit till, även om det innebär att du måste vänta ett tag på din valp.

Vid besök hos uppfödare så ställ mycket frågor både om rasen, de tilltänkta föräldradjuren, uppfödarens avelsarbete och dess hundar. En ansvarsmedveten uppfödare:

  • har god kunskap om och ett genuint intresse för rasen som helhet.
  • kan berätta om rasen hälsa, mentalitet och exteriör i allmänhet utifrån Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för rhodesian ridgeback.
  • kan berätta om föräldradjurens och deras nära släktingars hälsa, mentala egenskaper och ev. tävlings-/provresultat.
  • är intresserad av att följa upp sitt avelsresultat och kan därmed redovisa röntgenresultat (HD/ED), mentalbeskrivningar (BPH/MH), förekommande hälsobesvär, tävlingsresultat med mera för tidigare valpkullar.
  • kan vid behov bistå dig med tips och goda råd, framför allt under valp- och unghundstiden.

Det är även viktigt att du får träffa och tycker om den tik som är eller ska bli mamma till din framtida valp eftersom tiken är den som genom sitt beteende präglar valparna under deras första levnadsveckor. I många fall bor pappan till valparna lite längre bort och är svårare att få träffa innan valpköpet. Om pappan bor i Sverige så bör han, liksom valpens mamma, ha genomfört en mentalbeskrivning som kan ge viss objektiv information hans mentala egenskaper.

Flera uppfödare har önskemål om att deras valpar, såväl de "exteriört korrekta" som de med "skönhetsfel", ska ledröntgas på höfter och armbågar samt mentalbeskrivas efter ett års ålder, vilket också är SRRS rekommendation. Det är bland annat för att uppfödaren är mån om att följa upp sitt avelsresultat och kunna använda information både från avelsdjur och deras släktingar i sin strävan att generation efter generation föda upp rastypiska och såväl fysiskt som mentalt välfungerande hundar. Att uppfödaren, med hjälp av sina valpköpare, utvärderar sitt avelsresultat gynnar dig som valpköpare idag och kommande valpköpare i framtiden.

Valppris

Varje uppfödare säljer sina valpar till det pris man anser vara marknadsmässigt, och prissättningen kan således variera. Fråga alltid uppfödaren om vad hunden kostar innan du meddelar att du önskar köpa en valp.

Vid eventuell prisjämförelse mellan uppfödare så beakta även vad som ingår i priset. En del uppfödare inkluderar t.ex ledröntgen och Beteende- och personligetsbeskrivning (BPH) i priset och det finns också stor variation i vad som skickas med valpen i samband med leveransen.

Poängteras bör att normalt är inte själva köpeskillingen den stora kostnaden när man köper sin hund. De största kostnaderna är de löpande utgifter som tillkommer i form av bland annat foder, försäkringar, vaccinationer, veterinärbesök, hundtillbehör, kurser och aktiviteter.

Uppfödaren väljer valpköpare

Precis som du väljer din uppfödare så kommer uppfödaren att välja sina valpköpare. De flesta uppfödare kommer att försöka ta reda på om du har förutsättningar att vårda och förvalta en av uppfödarens valpar i syfte att tillgodose att varje valp får bästa möjliga liv tillsammans med sina nya ägare.

I kontakten med uppfödare är det viktigt att du är uppriktig när du beskriver dina förhållanden och vad du förväntar dig av ditt hundägande. Detta så att både du och uppfödaren känner att det finns goda förutsättningar att kunna leva upp till varandras förväntningar om ni bestämmer er för att gå vidare med varandra.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo