Exteriör

Med exteriör menas hundens utseende och utseendemässiga karaktärsdrag. Olika rasers utseende har oftast sin grund i de arbetsuppgifter som de en gång i tiden avlats fram för att utföra på ett optimalt sätt.

Hur en rhodesian ridgeback ska se ut definieras i rasstandarden som ägs av rasens hemland, d.v.s Sydafrika / Zimbabwe. Rasstandarden är ett eftersträvansvärt ideal som uppfödarna genom avel försöker komma så nära som möjligt. Samtidigt lämnar rasstandarden en del utrymme för tolkning vilket innebär att individer av samma ras, till viss nivå, kan ha varierande utseende och ändå falla inom rasstandardens ramar och anses vara korrekta.

Vid frågor om rasens exteriör välkommen att kontakta SRRS Avels- och Uppfödarkommitté (SRRS/AUK).

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo