Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)

Som ett led i det systematiska arbetet för god mentalitet hos rhodesian ridgeback rekommenderar SRRS alla ridgebackägare att låta sin hund delta vid BPH, oavsett om hunden är en potentiell avelshund eller ej. Detta är viktigt för att:

  • hundägaren ska få en indikation på hundens reaktioner vid diverse retningar och vid behov information om lämplig träning.
  • uppfödare och hanhundsägare ska ha möjlighet att, utöver avelsdjurens egna resultat, även beakta BPH-resultat för deras nära släktingar vid planering av valpkull. Hänsyn till släktingars resultat ger en säkrare bild av avelsdjurens nedärvningsförmåga avseende olika beteenden och därmed bättre möjlighet att genomföra avelskombinationer som har goda förutsättningar att i högre grad kunna ge den mentalitet som eftersträvas.
  • få en rättvisande bild avseende den mentala statusen hos den svenska raspopulationen.

Vid ett BPH för ägaren hunden genom en standardiserad bana med sju obligatoriska och ett frivilligt moment (skott) som iscensätts av utbildade funktionärer. En testledare följer med ekipaget runt banan och instruerar hundägaren samtidigt som en beskrivare iakttar och dokumenterar hundens reaktioner i ett protokoll. Resultatet av beskrivningen registreras av Svenska Kennelklubben (SKK) och finns därefter tillgängligt via SKKs webbplats Avelsdata.

BPH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan en beskrivning av hur hunden reagerar i de olika situationer som omfattas av beskrivningen. Lägsta ålder för deltagande är 12 månader och någon övre åldersgräns finns inte. SRRS rekommenderar att beskrivning av rhodesian ridgeback sker vid 14-18 månaders ålder och att beskrivningen utförs med skottmoment. Det finns inte några krav på att hunden ska vara lydig, och vill man inte släppa den lös på banan så kan den gå i lina. Det krävs inte heller några förkunskaper hos hundägaren/föraren.

BPH anordnas på ett större antal fasta banor runt om i landet där man som hundägare själv kan boka en tid för BPH. Flera uppfödare väljer också att anordna BPH som en gemensam aktivitet för sina valpkullar och även SRRS lokalavdelningar anordnar vanligen BPH någon gång per år.

Extern information

SKK, Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (pdf)
SKK, Filmen om BPH
SKK, Regler för BPH (pdf)
SKK, Anmälan till BPH
SKK, Avelsdata resultat
SKKs hemsida

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo