Hälsa

Enligt rasstandarden är rhodesian ridgeback en välbalanserad, kraftfull, muskulös, rörlig och aktiv hund. Den ska ha symmetrisk helhet med kapacitet för stor uthållighet och tämligen stor snabbhet. Rasen klassificeras inte som en av de raser som är i riskzonen för hälsoproblem till följd av exteriöra överdrifter.

Vanligaste orsakerna till veterinärvård

En rhodesian ridgeback kan, precis som alla hundar oavsett ras, drabbas av olika sjukdomar. Enligt försäkringsstatistik och SRRS hälsoenkäter så är nedanstående sjukdomar/besvär de vanligaste orsakerna till att rasen kräver veterinärvård. Rasen har också anlag för defekten Dermoid Sinus.

  • Kräkning/Diarré/Gastroenterit
  • Hudproblem som t.ex klåda och bakteriell hårsäcksinflammation (follikulit)
  • Allergi
  • Hudtumörer
  • Hudskador t.ex pga skärsår, bitsår etc
  • Öroninflammationer (otit)
  • Smärta rörelseapparaten (rygg)

Vanligaste orsakerna till livskador

Agrias försäkringsstatistik visar att de vanligaste orsakerna till dödsfall hos rasen före 10 års ålder är tumörer (lungor, lymfosarkom, skelett och blod). Det innebär inte att det är vanligt att rasen avlider av dessa sjukdomar utan att dessa sjukdomar är de som oftast leder till dödsfall.

Frågor om rasens hälsa

Vid frågor om rasens hälsa välkommen att kontakta SRRS Avels- och Uppfödarkommitté (SRRS/AUK).

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo