Valberedning

Valberedningen väljs vid SRRS Fullmäktigemöte, som hålls årligen under april månad, och har som främsta uppgift att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid nästkommande ordinarie fullmäktigemöte. Är Du intresserad att arbeta som förtroendevald inom SRRS eller känner någon som annan medlem som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av medlemmarna i valberedningen.

E-post till valberedningen skickas till valberedning@srrs.org.

SAMMANKALLANDE
Anders Cronhäll
Mobil: 0703-74 85 85

LEDAMOT
Mari Levänen
Mobil: 0702-00 28 99

LEDAMOT
Johan Ahlenius
Mobil: 0702-63 02 25

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo