Kommittéer

SRRS kommittéer har tillsatts av SRRS/C för att arbeta med frågor inom specifika verksamhetsområden. En kommitté består av en sammankallande och en eller flera ledamöter som tillsätts årligen för perioden 1 januari – 31 december.

Är du intresserad av att arbeta i någon av våra kommittéer alternativt har förslag på annan lämplig person för uppdraget så är du varmt välkommen att kontakta medlem i SRRS centralstyrelse.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo