Revisorer

SRRS revisorer har till uppdrag att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt samt att granska styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet. SRRS revisorer väljs vid SRRS Fullmäktigemöte som hålls årligen under april månad.

REVISOR
Roland Göransson
E-post: revisor1@srrs.org

REVISOR
Ulrika Källse
E-post: revisor2@srrs.org

REVISORSSUPPLEANT
Axel Nelén
E-post: revisorssuppleant1@srrs.org

REVISORSSUPPLEANT
Stefan Persson
E-post: revisorssuppleant2@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo