Ansökan om arrangemang av officiell utställning

Lokalstyrelse inom SRRS ska via detta formulär ansöka om att få arrangera officiell utställning. En komplett ansökan ska, i enlighet med gällande tävlingsriktlinjer, vara SRRS/TK tillhanda senast den 31 oktober tre år före det år som utställningen ska äga rum.

Ansökan skickas till SRRS/TK för handläggning och hanteras i enlighet med SRRS tävlingsriktlinjer för utställning. En bekräftelse på att ansökan har mottagits av SRRS/TK kommer automatiskt att skickas till den e-postadress som angivits i fältet "Lokalstyrelsens e-post" och därför är det viktigt att e-postadressen är korrekt.

Ansökan

Utställning

E.g., 2024-07-21
E.g., 2024-07-21

Certifierad utställningsarrangör (CUA)

Arrangören bekräftar att angiven CUA är tillfrågad och har accepterat uppdraget för denna utställning.

Domare

Arrangörens tre önskemål om exteriördomare att döma den aktuella utställningen. SRRS/TK kommer att tillfråga domarna i angiven ordning.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo