Avel för tikägare

Att vara uppfödare är oftast både roligt och spännande men det är också ett stort åtagande både gentemot valparna, valpköparna och rasen rhodesian ridgeback. En uppfödargärning är inte begränsad till de veckor som valparna finns i valplådan utan kräver en hel del tid och engagemang både före valpkullen är född och efter att den är levererad.

En "rasexpert"

I samma stund som du föder upp din första valpkull är du att betrakta som uppfödare, oavsett om du har ett registrerat kennelnamn eller ej. De flesta av dina valpköpare kommer troligen att se dig som en ”rasexpert” som de kan rådfråga och få stöttning av gällande till exempel hundars beteenden, lämplig uppfostran, träningstips, utfodring, försäkringar, sjukdomar och allt annat som rör ämnet ”hund” i allmänhet och rhodesian ridgeback i synnerhet.

Att man önskar en avkomma undan sin egen tik är därför sällan en god anledning till att ta en kull valpar, då det oftast föds mer än en valp i en valpkull. Har du inte ett genuint intresse av avel och uppfödning och allt som det medför är vårt råd att istället leta efter en uppfödare med en tik som har de egenskaper du värdesätter och be att få köpa en hund där istället.

Ett arv att förvalta

De hundar vi delar våra liv med idag är ett arv från tidigare generationers avelsarbete och resultatet av dagens parningskombinationer kommer så småningom att ärvas av nya generationer hundägare och uppfödare. Det är följaktligen vårt gemensamma ansvar att lämna ifrån oss en så sund raspopulation som möjligt till framtida uppfödare att avla vidare ifrån. Det kräver intresse, kunskap, eftertanke, planering och populationsövergripande prioriteringar både för individernas skull och för rasens långsiktiga fortlevnad.

Mycket god kunskap om rasen

Alla uppfödare har någon gång varit nybörjare. Att ha ett stort hund- och rasintresse, en aldrig sinande kunskapstörst, mycket tid och en rejäl portion ödmjukhet är en bra början. Med tiden skaffar man sig erfarenhet, men man kommer aldrig att bli fullärd! Att ständigt hitta nya ämnen som man vill lära sig mer om och förkovra sig i, för att på ett eller annat sätt kunna använda kunskapen i sitt avelsarbete, är förmodligen en stor drivkraft för de flesta långvariga uppfödare.

Grundläggande för alla uppfödare är att man bör vara mycket väl påläst om den ras man föder upp både avseende dess rasstandard, historia, användningsområde, mentalitet, hälsostatus, exteriör, behov och skötsel. Det är en förutsättning för att du ska kunna fatta kloka avelsbeslut, kunna säkerställa att dina valpköpare är väl införstådda med den ras de köper och kunna svara på deras frågor och ge dem råd och stöd i hundägandet när så behövs.

Gå uppfödarutbildning och läs litteratur

Ett sätt att skaffa sig en bra baskunskap som hunduppfödare är att gå Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning som finns såväl i fysisk som digital form. Även du som är en mer erfaren uppfödare kan ha nytta av utbildningen eftersom det ständigt tillkommer ny information inom ämnet ”hund”. Se externa länkar längst ner på sidan.

Det finns också litteratur i ämnet som kan vara värdefull att ta del av. Bland annat rekommenderas böckerna "Hundavel i teori och praktik" (ISBN 9789163735745) samt "Hunduppfödning i teori och praktik" (ISBN 9789197869195) som finns i flera olika bokhandlar.

Brett kontaktnät

Tillvaron som uppfödare förenklas genom att ha ett brett kontaktnät inom rasen. Sitt kontaktnät kan man exempelvis skaffa sig genom att engagera sig i rasklubben, delta vid rasklubbens aktiviteter och/eller besöka hundutställningar (för att det ofta finns många uppfödare på plats samtidigt). Eftersom ingen kan veta allt är det otroligt värdefullt, både för dig och dina valpköpare, om du har andra uppfödare att fråga när det inträffar något som du inte själv har tidigare erfarenhet av. Är du ny uppfödare av rasen kan det också vara en god idé att skaffa en mentor, i form av en erfaren och kunnig uppfödare som du känner stort förtroende för, som kan agera bollplank och ge dig vägledning i början.

Kennelnamn

De flesta svenska uppfödare av rhodesian ridgeback har ett kennelnamn, d.v.s ett prefix som är unikt inom organisationen FCI och står först i hundens namn på registreringsbeviset. Inom Svenska Kennelklubben kan du föda upp två valpkullar utan kennelnamn, men från och med tredje valpkullen är ett kennelnamn obligatoriskt.

Du ansöker om kennelnamn och betalar din ansökan direkt via Mitt SKK. Se länk längst ner på denna sida för mer information om hur du genomför ansökan och hur handlägggningen går till.

Att föda upp hundar inom SKK

Som uppfödare inom Svenska Kennelklubben (SKK), vilket de allra flesta ridgebackuppfödare är, bör man vara väl införstådd med organisationens syfte och dess regler. SKK har tagit fram broschyren "Att föda upp hundar inom SKK" som sammanfattar de viktigaste punkterna i de lagar och regler som har betydelse för dig och dina hundar.

Extern information

SKK, Att föda upp hundar inom SKK
SKK, Uppfödarutbildning
SKK, Ansöka om kennelnamn
FCI, Söka efter registrerade kennelnamn

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo