Verktyg vid avel

För ett framgångsrikt avelsarbete krävs god kunskap om både de tänkta avelsdjuren och deras släktingar. Dina valpköpare önskar sig – precis som du – en både fysiskt och mentalt frisk och rastypisk rhodesian ridgeback att dela sin tillvaro med under många år framöver.

Vid planeringen av din valpkull så granska därför de tänkta avelsdjurens stamtavlor och ta reda på så mycket du kan om både tiken och hanen samt deras föräldrar, syskon och andra släktingar både avseende mentalitet, hälsa, exteriör och funktion. Till din hjälp finns ett antal utmärkta verktyg att tillgå, men därutöver rekommenderas givetvis att bilden kompletteras med information från de aktuella hundarnas ägare och uppfödare.

SKK Avelsdata

Svenska Kennelklubben (SKK) tillhandahåller webbtjänsten "Avelsdata". På Avelsdata finns information både på individ-, kull och rasnivå. Man hittar bland annat information om stamtavlor, röntgenresultat, MH/BPH-beskrivningar och tävlingsresultat samt kan genomföra så kallande "provparningar" för att få reda på inavelsgraden hos den planerade avkomman.

Länk: SKKs Avelsdata

SRRS Avelsregister

Sedan 1964 har svenska uppfödare av rhodesian ridgeback, via blanketten ”Data Om Valpkull” (DOV), rapporterat in information om sina valpkullar till ett centralt avelsregister. Detta register ägs och underhålls, sedan specialklubbens informella bildande, av SRRS. Registrets korrekthet bygger givetvis till stor del på uppfödarnas grad av uppriktighet vilken SRRS i detta sammanhang bedömer som föredömligt hög.

Information som rapporteras är bland annat antal födda valpar, antal dödfödda valpar, antal avlidna valpar och antal kvarvarande valpar samt könsfördelning. Uppfödarna rapporterar också hur valpningen har gått samt förekomst av eventuella ”avvikelser” i form av dermoid sinus, ridgelöshet, ridgefel, kroksvans, navelbråck, bettfel, färgfel och annat som kan vara av värde att känna till för framtida generationer.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo