Välja hanhund

Har du kommit till slutsatsen att din tik har goda förutsättningar att kunna ge ett positivt bidrag till rasen så är det dags att finna en lämplig hanhund som kan bli pappa till valparna. Men vad är då en lämplig hanhund?

Hanens egenskaper

Du bör sträva efter att hitta en hanhund som kan förstärka din tiks positiva egenskaper och samtidigt kompensera för hennes brister i din strävan mot såväl de rasövergripande som de personliga avelsmålen. Här blir den information du har samlat på dig om din tik och hennes nära släktingar mycket viktiga pusselbitar vid val av lämplig hanhund.

Hanhunden bör som minimum uppfylla följande före parning:

Det är sällan som man har sådan tur att den perfekta hanhunden bor i grannskapet. Istället får man ofta leta inom hela Sverige, och ibland även utomlands, för att hitta den rätte. Att hitta den bäst lämpade hanhunden tar oftast tid och kräver en hel del ansträngning. Några av de hanhundar som finns tillgängliga för avel finns på SRRS hanhundslista. Man kan också besöka hundutställningar och eller inventera olika uppfödares hemsidor för att se om det finns vuxna hanhundar av deras uppfödning som är tillgängliga för avel.

Kontrollera inavelsgradsökningen

När du funnit en intressant kandidat så är det lämpligt att börja med att säkerställa att hanhunden och din tik tillsammans inte, annat än i undantagsfall, ger avkommor med en inavelsgradsökning som överstiger rekommendationen i RAS. Inavelsgradsökningen är ett statistiskt mått på hur stor del av avkommans genvarianter som dubbleras genom föräldrarnas släktskap beräknat över ett visst antal generationer. Den kan i de flesta fall kontrolleras med hjälp av en så kallad ”provparning” i SKKs internetbaserade verktyg Avelsdata, se länk under "Extern information" nedan. Här kan också SRRS/AUK vara behjälpliga. Observera att parningar mellan närbesläktade individer är förbjudet enligt SKKs grundregler.

Hanens släktingar

När du säkerställt att inavelsökningen inte är för hög kan du med fördel kontakta hanhundens uppfödare för att be att få så mycket information som möjligt om hans härstamning, föräldradjur och syskon. Det kan kännas lite läskigt att ta kontakt med en främmande uppfödare och ställa frågor, men de flesta uppfödare brukar uppskatta detta. Finns inte uppfödaren till hands får du istället ställa dessa frågor till hanhundsägaren. Som medlem i SRRS går det även utmärkt att kontakta SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK) och be om ett kostnadsfritt utdrag från SRRS Avelsregister för kullen i vilken hanen är född samt hans tidigare kullar i Sverige om sådana finns.

Om det inte framkommer någon information som gör att hanhunden blir ett olämpligt val till din tik (t.ex att båda hundarna har nära släktingar med samma typ av allvarlig sjukdom eller mentala brister) så är det lämpligt att kontakta hanhundsägaren för att berätta om dina funderingar och fråga om hanen kan finnas tillgänglig för avel i kombination med din tik. Be att få detaljerad information om både hanhundens och hans släktingars hälsostatus och mentalitet och delge samma typ av information om din tik.

I kontakten med hanhundsägaren kan det ibland hända att hanen inte är tillgänglig för parning i kombination med din tik eller kanske inte överhuvudtaget. Skälen kan variera. Kanske tror hanhundsägaren inte på kombinationen och då ska den givetvis inte genomföras. Kanske har hanhunden redan en annan planerad parning och ägaren vill utvärdera resultatet av denna innan hanen används på nytt. Kanske finns något annat skäl. Oavsett måste det respekteras och då får man som tikägare börja om processen med att finna en annan kandidat till sin tik.

Träffa hanen i verkligheten

Det är också mycket värdefullt att i detta skede försöka träffa hanhunden i verkliga livet så att du kan bilda dig en egen uppfattning om både hans exteriör och mentalitet eftersom bilder på Internet eller ett genomfört BPH sällan ger en komplett bild av hunden. Omvänt behöver hanhundsägaren också få möjlighet att träffa din tik för att kunna bilda sig en egen uppfattning om henne.

Kontakta SRRS/AUK och SRRS/MK

När du som ny uppfödare tror dig ha funnit hanen med stort H är det, om du inte gjort det tidigare, dags att kontakta SRRS/AUK och SRRS/MK för ett så kallat uppfödarsamtal i syfte att få eventuell ytterligare information om den tilltänkta kombinationen och råd inför den planerade parningen och valpkullen. Vid uppfödning av dina två första ridgebackkullar är denna kontakt obligatorisk för att erhålla SRRS valphänvisning, men även erfarna uppfödare är alltid välkomna att använda våra två kommittéer som objektivt bollplank i avels- respektive mentalitetsfrågor.

Väga förtjänster och brister

Sedan börjar arbetet med att väga den insamlade informationen om tikens och hanens förtjänster och brister mot varandra. De flesta uppfödare är duktiga på att föreställa sig hur bra avkommorna kan bli om de ärver de bästa egenskaperna från sina båda föräldrar. Ett gott råd på vägen är att även försöka föreställa sig hur avkommorna kan bli i sämsta fall, d.v.s om de istället råkar ärva sina föräldrars sämsta egenskaper. Oavsett vilket scenario som inträffar så måste du känna att du kommer att kunna ta ansvar för ditt avelsbeslut, annars ska du avstå från att genomföra kombinationen.

Teckna parningsavtal

När du har bestämt dig för att en specifik hanhund är ett lämpligt val till din tik så måste hanhundsägaren få en formell parningsförfrågan. Om hanhundsägaren samtycker till den blivande parningen så rekommenderas starkt att ett parningsavtal upprättas mellan hanhundsägaren och dig som uppfödare för att tydliggöra vad ni kommit överens om. Parningsavtal finns att tillgå via SKKs hemsida och reglerar exempelvis vad parningen kommer att kosta och när/hur parningsavgiften ska betalas.

Ansök om SRRS valphänvisning

När du och hanhundsägaren har kommit överens om parning kan du som medlem i SRRS ansöka om att få din kull förmedlad via SRRS valphänvisning. För detta måste SRRS valphänvisningsregler vara uppfyllda >>

Externa information

SKK, Avelsdata
SKK, Parningsavtal på svenska
SKK, Parningsavtal på engelska

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo