Hanhundslista

Hanhund som är tillgänglig för avel i kombination med passande tik kan presenteras på SRRS hanhundslista. Ansvaret för en parningskombination vilar dock alltid på uppfödare och hanhundsägare.

Publicering på hanhundslistan sker under ett år från och med publiceringsdatum och kostar 100 SEK/hund. Faktura för ny period kommer inte att skickas ut automatiskt vid periodens slut.

Ansökan

Ansökan om publicering på hanhundslistan görs enligt nedan. Din ansökan kommer att behandlas först när både ansökan och betalning har kommit SRRS/AUK tillhanda.

 • Säkerställ att nedanstående regler är uppfyllda.
 • Klicka på länken nedan, fyll i och skicka formuläret för ansökan. Detta måste även göras vid förlängning av befintlig hanhundshänvisning.
  Ansökan om publicering på SRRS hanhundslista >>
 • Skicka ett (1) foto på hunden i jpg-format med storlek 900x600 pixlar till auk@srrs.org (behövs endast om hunden inte redan har en bild på SRRS hemsida). Bilder i annat format eller annan storlek kan inte publiceras.
 • För icke svenskägd hund: Skicka en kopia på registreringsbevis, stamtavla, HD- och ED-resultat samt eventuella championatbekräftelser till auk@srrs.org.
 • Vid betalning från Sverige: Betala avgiften a' 100 SEK/år till SRRS via swish 1231717115 eller postgiro 640034-5. Märk inbetalningen med ”Hanhundslista” och ange hundens namn enligt stamtavlan. Eventuella bankavgifter bekostas av ägaren.
 • Vid betalning från utlandet: Betala avgiften a' 100 SEK/år till IBAN SE42 9500 0099 6034 0640 0345, BIC NDEASESS. Märk inbetalningen med ”Hanhundslista” och ange hundens namn enligt stamtavlan. Eventuella bankavgifter bekostas av ägaren.

Regler

Hänvisninsregler fastställs av SRRS centralstyrelse.
Nedanstående regler är gällande från och med den 10 januari 2024.

Genom att ansöka om hundens närvaro på SRRS hanhundslista så bekräftar ägaren av avelsrätten att SKKs Grundregler och andra för hundavel i Sverige tillämpliga lagar, regler, riktlinjer och policys efterlevs.

För att hanhund ska presenteras på SRRS hanhundslista ska följande krav uppfyllas:

 1. Person som äger avelsrätten till hanhunden ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS. Upphör personens medlemskap i SRRS så kommer hunden att tas bort från hanhundslistan även om tid återstår av den inbetalda perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas.
 2. Hanhund ska vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) eller av SKK godkänd kennelklubb.
 3. Hanhund ska vara minst 30 månader.
 4. Hanhund ska inte ha fler än 32 tidigare avkommor i Sverige.*
 5. Hanhund ska före parning vara röntgad på höftlederna (HD) med grad A, B, C eller motsvarande. För svenskägd hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 6. Hanhund med HD grad C ska:
  a) ha röntgenresultatet avläst i Sverige.
  b) ha maximalt en tidigare kull om kullstorleken överskrider 8 valpar.*
 7. Hanhund ska före parning vara röntgad på armbågslederna (ED) med grad 0, UA eller motsvarande. För svenskägd hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 8. Ridgeförsedd hanhund ska ha korrekt ridge.
 9. Ridgelös hanhund ska vara bekräftad genetiskt ridgelös (r/r).
 10. Hanhund född 2015-01-01 eller senare ska ha startat vid BPH alternativt ha skattade avelsvärden för samtliga fem indexegenskaper (baserat på släktingars resultat).

* Om maximalt antal avkommor (punkt 4) eller kullar (punkt 6b när applicerbart) uppnåtts tas hunden bort från hanhundslistan även om tid återstår av hänvisningsperioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas.

Vid frågor om hanhundslistan är du välkommen att kontakta SRRS Avels- och uppfödarkommitte och vid frågor om inbetalning av avgiften kassor@srrs.org.

Ändring av personuppgifter

Vid önskemål om ändring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo