Omplaceringshänvisning

Vid behov av omplacering rekommenderar SRRS att man i första hand vänder sig till sin uppfödare för att med hjälp av dess erfarenhet och kontaktnät hitta ett nytt lämpligt och livslångt hem till hunden. Av denna anledning är SRRS omplaceringstjänst i första hand avsedd för uppfödare. I undantagsfall, om SRRS/AUK bedömer att speciella skäl finns, kan hänvisning ske direkt till hundägaren vilket då beviljas av SRRS/AUK.

Hänvisningen är kostnadsfri och sker under maximalt 120 dagar (ca fyra månader) från publiceringsdatum.

Ansökan

Du ansöker om omplaceringshänvisning genom att:

Regler

  1. SRRS hänvisning av omplaceringshund är avsedd för:
    a) valpar under 9 månader som har kommit i retur till uppfödaren och där uppfödaren har haft valphänvisning för den aktuella valpkullen.
    b) hundar över 9 månader oavsett om uppfödaren har haft valphänvisning eller ej för den aktuella valpkullen.
  2. Hunden ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK).
  3. Person dit hänvisning sker ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS.

Ändring av personuppgifter

Vid önskemål om ändring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo