Avel för hanhundsägare

Har du en frisk och trevlig hanhund som du tror skulle kunna lämna ett positivt bidrag till rasen genom att gå i avel och funderar på hur du ska gå tillväga? Då hoppas vi kunna ge lite hjälp på traven här!

Det är tikägarna (uppfödarna) som till största del styr vilka hanhundar som används i avel, helt enkelt genom att det är de som inledningsvis utser en hanhund som de tror kan vara lämplig täckhund till deras tik. Men det finns ändå några saker du kan göra för att öka möjligheterna för att din hanhund en dag ska bli pappa.

Hanens egenskaper

En bra början är att säkerställa att din hund uppfyller de krav som SKK ställer för registrering av valpkull samt SRRS rekommendationer för avel. Hanhunden bör som minimum uppfylla följande före parning:

Synliggör hunden

När du försäkrat dig om att din hane uppfyller de grundläggande kraven så måste han göras synlig för tikägarna. Ett sätt är att publicera din hanhund på SRRS hanhundslista. En annan möjlighet kan vara att ställa ut din hund vid några tillfällen eftersom uppfödare många gånger besöker hundutställningar för att hitta nya intressanta hanar. Det är långt ifrån bara de mest vinstrika som fångar uppfödarnas intresse. Även bilder på sociala medier kan bidra till att tikägarna får upp ögonen för din hund.

Hanens släktingar

Du kan förbereda dig genom att ta reda på så mycket information som möjligt om din hund så att du har svaren till hands när du en dag blir kontaktad av en tikägare. Berätta för din hanes uppfödare om din önskan att hunden går i avel och be att få så mycket information som möjligt om hans härstamning, föräldradjur och syskon. Besök också SKKs webbtjänst Avelsdata och studera röntgenresultat och BPH för din hanhunds föräldrar, syskon och eventuella avkommor. Tänk på att kontinuerligt hålla dig uppdaterad eftersom det ständigt tillkommer ny information.

Som medlem i SRRS kan du också kontakta SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK) och be om ett kostnadsfritt utdrag från SRRS Avelsregister för kullen i vilken hanen är född. Även här kan finnas värdefull information att hämta, som t.ex ifall din hane löper ökad risk att vara anlagsbärare av någon ärftlig sjukdom eller defekt som man enkelt kan gentesta för.

När tikägaren hör av sig

När en tikägare hör av sig och vill veta mer om din hane så berätta uppriktigt om både din hunds som dess släktingars hälsa och mentalitet. Tikägaren försöker förmodligen samla så mycket information som möjligt för att bedöma om kombinationen av tik och hane har goda förutsättningar att ge ett gott avelsresultat.

Även du som hanhundsägare har ett solidariskt ansvar gentemot både rasen och din hunds avkommor, och därför är det viktigt att du samtidigt försöker skaffa dig så mycket information som möjligt om tiken och hennes släktingar. Ingen hund är helt felfri, och på samma sätt som hanhunden förväntas förstärka tikens positiva egenskaper och kompensera för hennes brister så bör tiken likaledes komplettera hanhunden. Via SKKs verktyg Avelsdata kan du kontrollera om tiken, hennes syskon och eventuella tidigare avkommor är ledröntgade och har startat vid BPH.

Det är också troligt att tikägaren vill träffa din hane i vekliga livet för att bilda sig en egen uppfattning om såväl dess mentalitet som exteriör och av samma anledning bör du vilja träffa tiken. Även om det såklart kan kännas smickrande att en uppfödare visar intresse för din hanhund så är ett gott råd på vägen att bara acceptera parningsförfrågningar som har goda förutsättningar att resultera i rastypiska, friska och mentalt välfungerande avkommor.

Teckna parningsavtal

När du får en konkret parningsförfrågan från tikägaren och samtycker till denna så rekommenderas starkt att ett parningsavtal upprättas mellan dig som hanhundsägare och uppfödaren för att tydliggöra vad ni kommit överens om. Parningsavtal finns att tillgå via SKKs hemsida och reglerar exempelvis vad parningen kommer att kosta och när/hur parningsavgiften ska betalas.

Externa information

SKK, Avelsdata
SKK, Parningsavtal på svenska
SKK, Parningsavtal på engelska

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo